Bolest u porodu může být snesitelná a smysluplná 

Porodní bolest je zcela fyziologický jev, který má svůj smysl. Může být pomocníkem při spolupráci s rodícím se miminkem. Žena intuitivně hledá úlevovou polohu, čímž zároveň napomáhá miminku ke snadnějšímu průchodu porodními cestami. Díky bolesti se do krevního oběhu vylučují takzvané přírodní opiáty, které matce přinášejí pozitivní pocity z porodu. Bolest spouští rovněž vyplavování hormonu oxytocinu, hormonu lásky, ovlivňujícího děložní stahy a podílejícího se na rozvoji vzájemného vztahu mezi matkou a dítětem v době po porodu.
Porodní bolest může být v neposlední řadě prospěšná i pro dítě, neboť látky, které se jejím působením vylučují, napomáhají lepší poporodní adaptaci novorozence.

Bolest u porodu může být jiná.

Během porodu jdou bolest i radost ruku v ruce. Dokonce i sám termín „porodní bolesti“ je termínem zavádějícím. Ta porodní, ačkoli ji některé ženy pociťují dosti silně, nemusí být destruktivní. Některé ženy ji nepopsaly jako bolest v pravém slova smyslu, ale jako velmi intenzivní pocity. V praxi je důležitý vlastní přístupu rodící ženy. Mnoho žen se s bolestí u porodu vyrovnává velmi dobře, nepociťuje bolest jako něco negativního. Je vědecky dokázané, že zážitky u porodu včetně oněch bolestí ženě obrovsky pomáhají k jejímu dozrání do role matky. Taková bolest má jednoznačně i pozitivní stránky.

Přírodní řešení bolesti u porodu – akupunktura

Akupunktura nabízí zcela nový pohled – použití akupunkturních jehliček u porodu. Tento postup pomáhá zvládat bolest u porodu, aniž by se do procesu negativně farmakologicky vstupovalo. Použití klasických chemických léků u porodu na tlumení bolesti ve většině případů zasahuje do jemného mechanizmu porodu a například často tlumí porodní stahy. Ty ale u porodu potřebujeme, aby porodu postupoval a miminko se dostalo na svět. Akupunktura umí pomoci zvládat mamince bolest u porodu, aniž by přirozený chod porodu narušovala nebo jako vedlejší účinek tlumila kontrakce. Pomocí jehliček se navíc ruku v ruce přirozeně pomáhá také hladkému a plynulému průběhu porodu. Co tedy dělá akupunktura u porodu? Jednoduše pomocí akupunkturních jehliček posílá energii tam, kde se jí nedostává. Podle akupunktury nadměrně bolí to místo v těle, které nemá dostatek energie a krve. To je celé kouzlo 🙂