Homeopatie u porodu

JAK TO ŘÍKALY ZKUŠENÉ PORODNÍ BÁBY?

Zkušené porodní báby vždy říkaly, že se porod odehrává v hlavě. Věděly, že velké emoce strachu porod brzdí a komplikují. Díky velkému strachu na začátku porodu dochází ke stažení svalů a porodní tkáně nedostanou potřebnou energii. Velký strach u porodu, zejména strach potlačený může přinést zvýšenou bolest u porodu a případně komplikace.

Podobnou negativní situaci může například způsobit nadměrná rozumová kontrola porodu rodící maminkou, nebo potlačená frustrace a hněv (přece jsem si to naplánovala jinak …)

HOMEOPATIE POMÁHÁ PSYCHICKY ZVLÁDNOUT POROD.

Homeopatie je velmi dobrý pomocník, jak zvládnout porod, když si například nevěříme. Nebo máme velký strach. Homeopatický lék vám pomůže zbavit se obav a strachů, může nám pomoc začít si u porodu věřit. Každý homeopatický lék má svůj mentální obraz, svůj příběh. Pokud najdeme odpovídající homeopatický lék pro podobný životní příběh (stav) maminky (na porodním sále) homeopatikum mu pomůže zvládnout danou situaci na psychické i fyzické rovině.

PŘÍBĚH HOMEOPATIKA CIMICIFUGA

Příklad stavu (obrazu) porodního homeopatika Cimicifuga:
Pro stav (obraz) symptomů je typické, že porod nepostupuje dál, přičemž kontrakce dělohy jsou přítomné a děložní čípek je dilatovaný. Porod se najednou zastaví a nikdo úplně nechápe proč – když máme děložní stahy a otevřené porodní cesty. Nebo se porod nechce rozběhnout. Zdá se, jak by bolesti spíše přecházející z jedné stany břicha na druhou a neměly sílu (dobrý směr) tlačit miminko ven.

Mentální (psychický) stav homeopatika Cimicifuga nám dá přesnou odpověď na to, proč porod dobře nepostupuje na fyzické rovině. Cimicifuga patří do botanické čeledi Ranunculaceae, pro které je typické velmi nízké sebevědomí a absence hranic. Cimicifuga díky svému slabému „Já“ není připravena naplno vstoupit do tohoto dospělého dravého světa (neúčinné porodní stahy), i když to tom touží (otevřené porodní cesty). Je náchylná být závislá na někom, cítí se opuštěná, snaží si tento svět idealizovat. Je velmi úzkostlivá, upovídaná (nepodstatné věci), může se dostat i do depresivního stavu – má pocit jako by s ní všude chodil černý mrak. 

CO SE STANE PO PODÁNÍ HOMEOPATIKA.

Po podáním homeopatika Cimicifuga mamince u porodu, které je v daném stavu (obraze symptomů) homeopatika Cimicifuga – t.j. nepostupující porod s přítomnými stahy a otevřenými porodními cestami a současně se nacházející ve výše uvedeném psychickém stavu se situace na porodním sále vyřeší. Maminka si začne víc věřit, přestane mít tolik strach vstoupit do tohoto drsného materiálního světa (pustit svoje miminko do tohoto světa) a porod se i na fyzické rovině rozběhne. 

VÝBĚR PODANÉHO HOMEOPATIKA JE VŽDY PŘÍSNĚ INDIVIDUÁLNÍ.

Pokud maminka nebude v psychickém stavu (obraze) léku Cimicifuga, tak jí Cimicifuga „na zastavený porod“ nepomůže. Primární je vždy psychický (emoční, mentální) stav maminky u porodu – na ten se homeopatikum individuálně vybírá. Psychický a emoční stav maminky je hlavní kritérium pro výběr porodního homeopatika. Pokud podáme nějaké homeopatikum pouze na lékařskou diagózu – „na zastavený porod„, „na podporu u porodu„, „na podporu stahů“ „na nepostupující porod“, „na beolestivý porod“ – bez individuálního psychického výběru, nebude to pravděpodobně vůbec fungovat.