O bolesti u porodu

Jak jsem v praxi poznal, co se týče zvládání bolesti u porodu, existuje několik skupin budoucích maminek. Jsou ženy, které chtějí rodit přirozeně, bez zásahů z vnějšku (v očích lékařů „alternativně“ :). Tyto ženy se aktivně zajímají o problematiku porodu, navštěvují specializované předporodní přípravy a chtějí byt dobře informované. K zvládání bolesti u porodu používají většinou tzv. nefarmakologické postupy zvládání bolesti, mezi ně tradiční čínská medicína jednoznačně patří (i když u nás příliš známá není). Dalo by se dokonce říci, že z nefarmakologických postupů zvládání bolesti (aplikace tepla nebo chladu, teplá voda, masáž) je tradiční čínská medicína jedna z nejúčinnějších – je li profesionálně aplikována.

Chci rodit přirozeně, ale uvidíme …
Další, poměrně velká skupinka žen, jsou ženy, které by chtěli rodit přirozeně. Nicméně nejdou si tolik za tím, nebrání se v případě „nutnosti“ používat farmakologické tlumení bolesti, nechají to více na porodním odborném personálu. Navštěvují standardní předporodní přípravy (například organizované přímo porodnicemi). U jejich porodů často k „nutnosti“ farmakologické medikace z důvodu tlumení bolesti nebo indukce porodu dochází. Tradiční čínská medicína, kterou zde prezentuji, pro ně může být velmi dobře použitelnou metodou ke zvládání bolesti.

Chci to mít hlavně za sebou.
Poslední skupinka žen má jasno v tom, že se chtějí bolesti u porodu vyhnout v maximální možné míře. Často je to v důsledku velmi špatné zkušenosti ohledně bolesti z dřívější doby. Je to jejich cesta a je to tak v pořádku. Pro tuto skupinku žen má dnešní moderní medicína naštěstí mnoho co nabídnout, od epidurální anestezie až po plánovaný císařský řez. Tyto porody bývají lékařsky vedené a farmakologicky medikované. Farmakologická analgezie je těmto ženám jakoby šitá na míru a použití tradiční čínské medicíny u jejich porodu nedává logicky smysl – TCM jim nemůže slíbit „vymazání“ bolesti. 

Důsledky rutinního farmakologického tlumení bolesti. 
Důsledky rutinně nasazené farmakologie v porodnicích jsou zřejmé: umělé tlumení bolesti zasahuje do jemného mechanismu porodu, jednoznačně zpomaluje porod a snižuje intenzitu kontrakcí, což vede časem k další medikaci – indukci porodu, t.j. podávání umělého oxytocinu, na urychlení porodu. Nicméně podání umělého oxytocinu vyvolává stahy, které paradoxně mnohem bolí více, než stahy „normální“! Farmakologická analgezie také zvyšuje pravděpodobnost císařského řezu v důsledku výrazného zpomalení nebo zastavení porodu (v případě epidurální anestezie je zvýšené riziko císařského řezu v odborné literatuře uváděno na prvním místě).
Wikiskripta.cz: „Při epidurální anestezii oxytocin nestoupá podle fyziologických norem, takže je často nutné jej dodat v infuzi.“ Existují také obavy, že používané látky pronikají do těla dítěte a negativně ovlivňují jeho poporodní adaptaci. V případě epidurální anestezie se v odborné literatuře uvádí, že do krve novorozence přechází cca 6-10% podané látky – podle druhu použitého farmaka.