Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína přichází při „tlumení bolesti“ se zcela odlišným konceptem než západní medicína s použitím farmakologické medikace. Zjednodušeně se dá říci, že patologicky bolí ta část těla, která nemá energii a krev. Nadměrná bolest je tedy obecně v pojetí TCM symptom nedostatku energie čchi v tkáních. Děloha je na konci těhotenství největší sval v těle. A je jasné, že děloha, jako sval maximálně pracující u porodu potřebuje mít přísun energie velký a plynulý. Termín „tlumení bolesti“ je v uvozovkách, protože v pojetí tradiční čínské medicíny „netlumíme“ (nepotlačujeme) bolest, ale vyrovnáváme a harmonizujeme tok energie v těle tak, aby každá část těla energii a krev měla a tím patologická, nadbytečná bolest nenastávala.

Jednoduchý příklad.
Když zvedneme ruku před sebe a necháme ji dlouho v jedné pozici, začne nás po chvíli bolet. Je to jednoduchý, ale velmi ilustrativní příklad toho, že bolest souvisí s nedostatkem energie v tknáni – přesně tak, jak to říká tradiční čínská medicína. Zvednutá statická ruka není po chvíli 100% prokrvená a začíná se jí pomalu nedostávat energie čchi. Pokud je navíc stažená a svaly intenzivněji pracují, bolí dříve, protože potřebuje více energie čchi. Je to začátek stavu, kterému se v TCM říká stagnace čchi a stáze krve. To je důvod, proč podle tradiční čínské medicíny nadbytečně bolí porod. TCM nabízí zcela nové řešení – do Vaší ruky znovu poslat energii čchi a krev. 

A jak to probíhá u porodu?
U porodu se to nejčastěji děje použitím velmi tenkých akupunkturních jehel, které stimulují vybrané porodní akupunkturní body. Použití konkrétních porodních bodů a techniku používání jehliček stanovím na základě určení přesného syndromu (individuální diagnozy TCM). Použití jehliček je vhodné z důvodu jejich několikanásobně větší účinnosti oproti pouhé akupresuře porodních bodů. Použití tenkých jehliček prakticky vůbec nebolí, protože u porodu je práh bolesti každé rodící maminky vzhledem k situaci posunutý mnohem výše než je tomu v běžné praxi mimo porodní sál. Úkolem TCM během porodu tedy není tlumit bolest, ale „bdít nad matčinou energií“ (citát dávných mistrů TCM), t.j. pomáhat, podporovat a udržet volný tok energie v příslušných drahách. V takovém případě porod nebolí více než je fyziologicky nutné a přítomná bolest je rodící maminkou dobře snášena. Maminka s bolestí nebojuje, ale dokáže ji použít k fyziologickému postupu porodu bez zbytečných prodlev a mizení stahů.